Bildiriler

1. IS IT POSSIBLE TO RECOGNIZE LUNG METASTASIS OF BLADDER CANCER IN THE EARLY PERIOD WITH RADIOGENOMICS?

1. IS IT POSSIBLE TO RECOGNIZE LUNG METASTASIS OF BLADDER CANCER IN THE EARLY PERIOD WITH RADIOGENOMICS?

Devamını Oku

2. Can we differentiate seminomas and nonseminomatous germ cell tumors by using acouistic force impulse (ARFI)?

2. Can we differentiate seminomas and nonseminomatous germ cell tumors by using acouistic force impulse (ARFI)?
Devamını Oku

3. Testiste Kitle ile Başvuran Hastada Akılda Tutulması Gereken Ön Tanı: Lenfoma

3. Testiste Kitle ile Başvuran Hastada Akılda Tutulması Gereken Ön Tanı: Lenfoma

Devamını Oku

4. Renal ve Hepatik Pecoma: Perivasküler Epiteloid Hücreli Tümör

 4. Renal ve Hepatik Pecoma: Perivasküler Epiteloid Hücreli Tümör

Devamını Oku

5. İskelet Dışı Yerleşimli Ewing Sarkom Olgusunun Görüntüleme Bulguları

 5. İskelet Dışı Yerleşimli Ewing Sarkom Olgusunun Görüntüleme Bulguları

Devamını Oku

6. Retroperitoneal Soliter Fibröz Tümör: Olgu Sunumu

Retroperitoneal Soliter Fibröz Tümör: Olgu Sunumu

Devamını Oku

7. Brignati Memorial Sloan Kettering ve Partın Nomogramlarının Radikal Prsotatektomi Sonrası Lenf Nodu Pozitifliğini Öngörmedeki Rolleri

7. Brignati Memorial Sloan Kettering ve Partın Nomogramlarının Radikal Prsotatektomi Sonrası Lenf Nodu Pozitifliğini Öngörmedeki Rolleri
Devamını Oku

8. Radyasyon Sistiti ve İnterstisyel Sistit ile İlişkili İnatçı Hematüri Olgularında Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Etkinliği

8. Radyasyon Sistiti ve İnterstisyel Sistit ile İlişkili İnatçı Hematüri Olgularında Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Etkinliği
Devamını Oku

9. Kliniğimizdeki Erişkin Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz

9. Kliniğimizdeki Erişkin Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz
Devamını Oku

10. Eş Zamanlı Laparoskopik Radikal Nefrektomi ve Retroperitoneal Paraganglioma Eksizyonu

10. Eş Zamanlı Laparoskopik Radikal Nefrektomi ve Retroperitoneal Paraganglioma Eksizyonu
Devamını Oku

11. Pelvik Fraktür ile İlişkili Posterior Üretra Yaralanasında Anastomotik Üretroplasti Tekniğimiz

11. Pelvik Fraktür ile İlişkili Posterior Üretra Yaralanasında Anastomotik Üretroplasti Tekniğimiz
Devamını Oku

12. Multisegment Anterior Üretra Darlığında Kombine Ventral Onlay ve Dorsal İnlay Bukkal Mukoza Greft İle Üretroplasti

 1.    Multisegment Anterior Üretra Darlığında Kombine Ventral Onlay ve Dorsal İnlay Bukkal Mukoza Greft İle Üretroplasti
Devamını Oku

13. Laparoskopik Vezikouterin Fistül Onarımı

13. Laparoskopik Vezikouterin Fistül Onarımı
Devamını Oku

14. TEKRARLAYAN PENİL ÜRETRA DARLIĞINDA DORSAL INLAY BUKKAL MUKOZA GREFT İLE ÜRETROPLASTİ (ASOPA) TEKNİĞİ

14. TEKRARLAYAN PENİL ÜRETRA DARLIĞINDA DORSAL INLAY BUKKAL MUKOZA GREFT İLE ÜRETROPLASTİ (ASOPA) TEKNİĞİ
Devamını Oku

Uzun segment üretra darlığında ventral onlay bukkal mukoza greft yöntemi ile üretroplasti

Uzun segment üretra darlığında ventral onlay bukkal mukoza greft yöntemi ile üretroplasti
Devamını Oku

Retroperitoneal Fibrozis Tanısıyla İzlenen Hastaların Değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Deneyimi

Retroperitoneal Fibrozis Tanısıyla İzlenen Hastaların Değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Deneyimi
Devamını Oku

17. MRI Features of Prostatic Mucinous Adenocarcinoma: A Case Report

17. MRI Features of Prostatic Mucinous Adenocarcinoma: A Case Report
Devamını Oku

18. Bilateral İnmemiş Testisi Olan Hastada Gelişen İntraabdominal Kitlede Laparoskopik Yaklaşım

18. Bilateral İnmemiş Testisi Olan Hastada Gelişen İntraabdominal Kitlede Laparoskopik Yaklaşım
Devamını Oku

19. SÜRRENAL KİTLE HASTASINDA ÜÇ BOYUTLU LAPAROSKOPİ KULLANIMI-2

19. SÜRRENAL KİTLE HASTASINDA ÜÇ BOYUTLU LAPAROSKOPİ KULLANIMI-2
Devamını Oku

20. Taş kompleksitesi yüksek olan hastada mini peruktan nefrolitotomi deneyimimiz

20. Taş kompleksitesi yüksek olan hastada mini peruktan nefrolitotomi deneyimimiz
Devamını Oku

21. Sürrenal kitle hastasında üç boyutlu laparoskopi kullanımı

 

 1.      Sürrenal kitle hastasında üç boyutlu laparoskopi kullanımı
Devamını Oku

22. Sınıflandırılmayan renal hücreli karsinomun uzun süreli takip sonuçları

 

 1.    Sınıflandırılmayan renal hücreli karsinomun uzun süreli takip sonuçları
Devamını Oku

23. Bilateral İnmemiş Testisi Olan Hastada Gelişen İntraabdominal Kitlede Laparoskopik Yaklaşım

 

 1.     Bilateral İnmemiş Testisi Olan Hastada Gelişen İntraabdominal Kitlede Laparoskopik Yaklaşım
Devamını Oku

24. İskemisiz Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi

 

 1.    İskemisiz Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi
Devamını Oku

25. Kromofob Renal Hücreli Karsinom ve Onkositomun MRG Bulguları

 

 1.     Kromofob Renal Hücreli Karsinom ve Onkositomun MRG Bulguları
Devamını Oku

26. Subklinik Cushing Sendromu ve izlemde viseral yağ kitlesinin artışı

 

 1.   Subklinik Cushing Sendromu ve izlemde viseral yağ kitlesinin artışı
Devamını Oku

27. Üreteral jet akımların üreter taşlarında spontan pasajı değerlendirme açısından prediktivitesi

 

 1.    Üreteral jet akımların üreter taşlarında spontan pasajı değerlendirme açısından prediktivitesi
Devamını Oku

28. Aynı adrenal bezde feokromositoma ve adrenal kortikal adenom birliklteliği

 

 1.    Aynı adrenal bezde feokromositoma ve adrenal kortikal adenom birliklteliği
Devamını Oku

29. Tuberoskleroz tanılı olguda mesane lokalizasyonlu PECOMA: Olgu Sunumu

 

 1.    Tuberoskleroz tanılı olguda mesane lokalizasyonlu PECOMA: Olgu Sunumu
Devamını Oku

30. ÜRETER TAŞLARINDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDEKİ TAŞ ÖLÇÜMLERİNİN ÜRETERORENOSKOPİK LAZER LİTOTRİPSİ UYGULAMALARINDAKİ SÜRE VE ENERJİ ORANLARINA ETKİLERİ

 

 1.   ÜRETER TAŞLARINDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDEKİ TAŞ ÖLÇÜMLERİNİN ÜRETERORENOSKOPİK LAZER LİTOTRİPSİ UYGULAMALARINDAKİ SÜRE VE ENERJİ ORANLARINA ETKİLERİ
Devamını Oku

31. Adrenal hibrid nörofıbrom-schwannom: Olgu Sunumu

 

 1.    Adrenal hibrid nörofıbrom-schwannom: Olgu Sunumu
Devamını Oku

32. Transrektal prostat biyopsisi uygulanan hastalarda tek merkez oral fosfomisin profılaksi deneyimi

 

 1.    Transrektal prostat biyopsisi uygulanan hastalarda tek merkez oral fosfomisin profılaksi deneyimi
Devamını Oku

33. Komplet obstrüksiyona yol açan taşa bağlı üreteral fıbroepitelyal polipin lazer ablasyonu

 

 1.   Komplet obstrüksiyona yol açan taşa bağlı üreteral fıbroepitelyal polipin lazer ablasyonu
Devamını Oku

34. Transrektal prostat iğne biyopsisinde tek kullanımlık ve standart tabancaların karşılaştırılması

 

 1.    Transrektal prostat iğne biyopsisinde tek kullanımlık ve standart tabancaların karşılaştırılması
Devamını Oku

35. Erişkin hastalarda guy taş peruktan nefrolitotomi sonuçları üzerine etkisi

 

 1.   Erişkin hastalarda guy taş peruktan nefrolitotomi sonuçları üzerine etkisi
Devamını Oku

36. Düşük riskli yüzeyel mesane kanserlerinde operasyon sonrasi tek doz intravezikal kemoterapi uygulaması: Mitomisin vs. Epirubisin

 

 1.  Düşük riskli yüzeyel mesane kanserlerinde operasyon sonrasi tek doz intravezikal kemoterapi uygulaması: Mitomisin vs. Epirubisin
Devamını Oku

37. T3-T4 böbrek tümörlerinde Dokuz Eylül deneyimi

 

 1.   T3-T4 böbrek tümörlerinde Dokuz Eylül deneyimi
Devamını Oku

38. Evre 1 böbrek tümöründe R.E.N.A.L nefrometri skorunun günlük pratikte radikal/parsiyel nefrektomi seçimine etkisi

 

 1.   Evre 1 böbrek tümöründe R.E.N.A.L nefrometri skorunun günlük pratikte radikal/parsiyel nefrektomi seçimine etkisi
Devamını Oku

39. Renal Pelviste İntestinal Tip Villöz Adenom: Olgu Sunumu

 

 1.     Renal Pelviste İntestinal Tip Villöz Adenom: Olgu Sunumu
Devamını Oku

40. UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA NOKTÜRİ DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA NOKTÜRİ DEĞERLENDİRİLMESİ

Devamını Oku

41. Ege Bölgesi’nde Yaşayan Kadınlarda Üriner İnkontinans Prevalansı ve Olası Risk Faktörleri

 

 1.   Ege Bölgesi’nde Yaşayan Kadınlarda Üriner İnkontinans Prevalansı ve Olası Risk Faktörleri
Devamını Oku

42. ENDOSKOPİK ÜRETER TAŞI TEDAVİSİNDE POSTOPERATİF AĞRI DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 

 1.    ENDOSKOPİK ÜRETER TAŞI TEDAVİSİNDE POSTOPERATİF AĞRI DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Devamını Oku

43. Evre 3 trombüslü böbrek tümöründe genişletilmiş karaciğer mobilizasyonu ile radikal nefrektomi ve trombektomi: multidisipliner yaklaşım

 

 1.    Evre 3 trombüslü böbrek tümöründe genişletilmiş karaciğer mobilizasyonu ile radikal nefrektomi ve trombektomi: multidisipliner yaklaşım
Devamını Oku

44. ENDOSKOPİK ÜRETER TAŞI TEDAVİSİNDE AMELİYAT SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 

 1.    ENDOSKOPİK ÜRETER TAŞI TEDAVİSİNDE AMELİYAT SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Devamını Oku

45. ÜRETER TAŞLARINDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE ÜRETERORENOSKOPİK LAZER LİTOTRİPSİ VERİLERİ İLE BU VERİLERİN OPERASYON BAŞARISI VE DOUBLE J STENT TAKILMA ORANLARINA ETKİLERİv

 

 1.    ÜRETER TAŞLARINDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE ÜRETERORENOSKOPİK LAZER LİTOTRİPSİ VERİLERİ İLE BU VERİLERİN OPERASYON BAŞARISI VE DOUBLE J STENT TAKILMA ORANLARINA ETKİLERİ
Devamını Oku

46. Volumetric Measurement of Compensation Hypertrophy of the Kidneys

 

 1.    Volumetric Measurement of Compensation Hypertrophy of the Kidneys
Devamını Oku

47. Renal tumors of with very low-incidence

 

 1.    Renal tumors of with very low-incidence
Devamını Oku

48. The effect of /nBoldıne/n on metabolic syndrome induced erectile dysfunction

 

 1.    The effect of /nBoldıne/n on metabolic syndrome induced erectile dysfunction
Devamını Oku

49. ADRENAL ADENOM BOYUTU: SUBKLİNİK HİPERKORTİZOLEMİ TARAMA TESTLERİNİN UYGULANACAĞI HASTALARI BELİRLEMEK İÇİN KOLAY AMA ÇOK DUYARLI BİR PARAMETRE

 

 1.   ADRENAL ADENOM BOYUTU: SUBKLİNİK HİPERKORTİZOLEMİ TARAMA TESTLERİNİN UYGULANACAĞI HASTALARI BELİRLEMEK İÇİN KOLAY AMA ÇOK DUYARLI BİR PARAMETRE
Devamını Oku

50. Mesane kanseri tanısında Urovysion testinin öngörüsünün değerlendirilmesi

 

 1.    Mesane kanseri tanısında Urovysion testinin öngörüsünün değerlendirilmesi
Devamını Oku

51. Prostat iğne biyopsisi öncesi hormonel değerlendirmenin D’Amico risk sınıflanmasına göre prostat kanseri üzerine etkileri

 

 1.   Prostat iğne biyopsisi öncesi hormonel değerlendirmenin D’Amico risk sınıflanmasına göre prostat kanseri üzerine etkileri
Devamını Oku

52. Prostat iğne biyopsisi öncesi hormonel değerlendirmenin prostat kanseri evresi üzerine etkileri

 

 1.    Prostat iğne biyopsisi öncesi hormonel değerlendirmenin prostat kanseri evresi üzerine etkileri
Devamını Oku

53. Myelolipomatöz Gelişim Gösteren Adrenal Kortikal Adenom: Olgu Sunumu

 

 1.    Myelolipomatöz Gelişim Gösteren Adrenal Kortikal Adenom: Olgu Sunumu
Devamını Oku

54. ANDROJEN İNSENSİTİVİTE SENDROMLU OLGUDA GELİŞMİŞ GONADOBLASTOM

 

 1.   ANDROJEN İNSENSİTİVİTE SENDROMLU OLGUDA GELİŞMİŞ GONADOBLASTOM
Devamını Oku

55. PROSTAT ADENOKARSİNOMLARINDA MAMMALIAN TARGET OF RAPAMYCIN (mTOR) YOLAĞININ PROGNOZA ETKİSİ

 

 1.    PROSTAT ADENOKARSİNOMLARINDA MAMMALIAN TARGET OF RAPAMYCIN (mTOR) YOLAĞININ PROGNOZA ETKİSİ
Devamını Oku

56. Evaluation of the utility of different scoring systems (FGSI, LRINEC and NLR) in the management of Fournier’s Gangrene

 

 1.     Evaluation of the utility of different scoring systems (FGSI, LRINEC and NLR) in the management of Fournier’s Gangrene
Devamını Oku

57. Radikal prostatektomi materyalinde ekstrapostatik yayılım...

 

 1.    Radikal  prostatektomi materyalinde ekstrapostatik yayılım ve seminal vezikül invazyonu saptanan hastaların prostat iğne biyopsi patolojilerindeki perinöral invazyon pozitifliği ve klinik önemi
Devamını Oku

58. Metastaz ön tanısı ile opera olan biliyer kistadenomun radyolojik görüntüleme bulguları

 

 1.   Metastaz ön tanısı ile opera olan biliyer kistadenomun radyolojik görüntüleme bulguları
Devamını Oku

59. MRG’de renal hücreli kanser nekroz oranı ile tümör tipi ve histopatolojik derece arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

 

 1.   MRG’de renal hücreli kanser nekroz oranı ile tümör tipi ve histopatolojik derece arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Devamını Oku

60. Basit böbrek kisti her zaman masum mudur? Travma sonrası embolizasyon gerektiren miktarda kanama ile başvuran kortikal kist olgusu

 

 1.   Basit böbrek kisti her zaman masum mudur? Travma sonrası embolizasyon gerektiren miktarda kanama ile başvuran kortikal kist olgusu
Devamını Oku

61. üreter taşlarında bilgisayarlı tomografi bulguları ile üreterorenoskopik lazer litotripsi sonrası double j stent gerekliliği öngörülebilir mi?

 

 1.    üreter taşlarında bilgisayarlı tomografi bulguları ile üreterorenoskopik lazer litotripsi sonrası double j stent gerekliliği öngörülebilir mi?
Devamını Oku

62. Laparoskopik parsiyel nefrektomi deneyimimiz

62. Laparoskopik parsiyel nefrektomi deneyimimiz
Devamını Oku

63. Açık parsiyel nefrektomi: iskemili mi? İskemisiz mi?

 

 1.     Açık parsiyel nefrektomi: iskemili mi? İskemisiz mi?
Devamını Oku

64. ICIQ-MLUTS formunun Türkçe geçerlilik çalışması

 

 1.   ICIQ-MLUTS formunun Türkçe geçerlilik çalışması
Devamını Oku

65. Cinsel aktif erkeklerde silodosin tedavisinin kısa dönemde cinsel fonksiyonlar ve seminal vezikül çapı üzerine olan etkileri

65. Cinsel aktif erkeklerde silodosin tedavisinin kısa dönemde cinsel fonksiyonlar ve seminal vezikül çapı üzerine olan etkileri
Devamını Oku

66. Hastaneye başvuran kadın hastalarda saklı kalmış aşırı aktif mesane sıklığının ve neden saklı kaldığının değerlendirilmesi

 

 1.    Hastaneye başvuran kadın hastalarda saklı kalmış aşırı aktif mesane sıklığının ve neden saklı kaldığının değerlendirilmesi
Devamını Oku

67. Psa dansitesinin lokalize prostat kanserinde radikal tedavi gerekliliğini öngörmedeki rolü

 

 1.   Psa dansitesinin lokalize prostat kanserinde radikal tedavi gerekliliğini öngörmedeki rolü
Devamını Oku

68. Prostat cancer preventiom trial risk calculator (pcptrc) uygulamasının yüksek riskli prostat kanserinin öngörmedeki rolü

 

 1.    Prostat cancer preventiom trial risk calculator (pcptrc) uygulamasının yüksek riskli prostat kanserinin öngörmedeki rolü
Devamını Oku

69. Perkütan nefrolitotomide interkostal ya da subkostal girişin komplikasyon oranları üzerine etkileri

 

 1.   Perkütan nefrolitotomide interkostal ya da subkostal girişin komplikasyon oranları üzerine etkileri
Devamını Oku

70. R.E.N.A.L nefrometri skorunun parsiyel nefrektomi operasyon sonuçları üzerine etkisi

 

 1.    R.E.N.A.L nefrometri skorunun parsiyel nefrektomi operasyon sonuçları üzerine etkisi
Devamını Oku

71. Üreter taşlarında bilgisayarlı tomografi bulgularının üreterorenoskopik lazer litotripsi uygulamalarındakı süre ve enerji oranlarına etkileri

 

 1.    Üreter taşlarında bilgisayarlı tomografi bulgularının üreterorenoskopik lazer litotripsi uygulamalarındakı süre ve enerji oranlarına etkileri
Devamını Oku

72. Prostat iğne biyopsisindeki perinöral invazyon pozitifiliğinin prostat kanseri d’amico risk sınıflanması ve özellikle orta risk grubundakı önemi

 

 1.   Prostat iğne biyopsisindeki perinöral invazyon pozitifiliğinin prostat kanseri d’amico risk sınıflanması ve özellikle orta risk grubundakı önemi
Devamını Oku

73. Prostat iğne biyopsilerinde tip idrar kaçırması olan hastalarda sigara kullanımının transobturator tape sonuçları üzerine etkisi

 

 1.    Prostat iğne biyopsilerinde tip idrar kaçırması olan hastalarda sigara kullanımının transobturator tape sonuçları üzerine etkisi
Devamını Oku

74. Stres ve mikst tip idrar kaçırması olan hastalarda sigara kullanımının transobturator tape sonuçları üzerine etkisi

 

 1.   Stres ve mikst tip idrar kaçırması olan hastalarda sigara kullanımının transobturator tape sonuçları üzerine etkisi
Devamını Oku

75. Çocuk hastaları üreteral jet akım dinamiklerinin üriner sistem taş oluşumundaki etkisi

75. Çocuk hastaları üreteral jet akım dinamiklerinin üriner sistem taş oluşumundaki etkisi
Devamını Oku

76. Atnalı böbrekte radikal nefrektomi ve istmektomi

 

 1.   Atnalı böbrekte radikal nefrektomi ve istmektomi
Devamını Oku

77. Renal pelvis üreteryal karsinomunun monopolar elektrokoter kullanılarak peruktan rezeksiyonu

 

 1.  Renal pelvis üreteryal karsinomunun monopolar elektrokoter kullanılarak peruktan rezeksiyonu
Devamını Oku

78. Üreter taşlarında medikal ekspulsif tedavi başarısını öngörmede etkili faktörler

 

 1.  Üreter taşlarında medikal ekspulsif tedavi başarısını öngörmede etkili faktörler
Devamını Oku

79. Retroperitoneal fibrozis olgusunda laparoskopik üreterolizis

 

 1.    Retroperitoneal fibrozis olgusunda laparoskopik üreterolizis
Devamını Oku

80. Büyük boyutlarda bir anjiomyolipom olgusunda laparoskopik parsiyel nefrektomi

 

 1.   Büyük boyutlarda bir anjiomyolipom olgusunda laparoskopik parsiyel nefrektomi
Devamını Oku

81. Perkütan nefrolitotomide yetişkin hastalarda dilatasyon tipinin operasyon sonuçları üzerine etkisi

 

 1.    Perkütan nefrolitotomide yetişkin hastalarda dilatasyon tipinin operasyon sonuçları üzerine etkisi
Devamını Oku

82. hounsfıeldünitesi ölçümünün mini-pcnl yapılan çocuk hastalarda operasyon sonuçları üzerine etkisi

 

 1.   hounsfıeldünitesi ölçümünün mini-pcnl yapılan çocuk hastalarda operasyon sonuçları üzerine etkisi
Devamını Oku

83. Böbrek taşlarında hounsfıeld ünitesi ölçümüm ile belirlenen taş sertliğinin peruktan nefrolitotomi operasyon sonuçları üzerine etkisi

 

 1.   Böbrek taşlarında hounsfıeld ünitesi ölçümüm ile belirlenen taş sertliğinin peruktan nefrolitotomi operasyon sonuçları üzerine etkisi
Devamını Oku

84. Üroloji de intraoperatif laparoskopik ultrasonografi kullanımı

 

 1.   Üroloji de intraoperatif laparoskopik ultrasonografi kullanımı
Devamını Oku

85. LAPAROSCOPIC ULTRASOUND ASSISTED LAPAROSCOPIC RETROPERITONEAL SCHWANNOMA EXCISION

 

 1.  LAPAROSCOPIC ULTRASOUND ASSISTED LAPAROSCOPIC RETROPERITONEAL SCHWANNOMA EXCISION
Devamını Oku

86. LEFT-SIDED LAPAROSCOPIC PARTIAL ADRENALECTOMY FOR PHEOCHROMOCYTOMA

 

 1.    LEFT-SIDED LAPAROSCOPIC PARTIAL ADRENALECTOMY FOR PHEOCHROMOCYTOMA
Devamını Oku

87. Prognostic signifıcance of nestin expression in pT1 high-grade bladder urpthelial carcinoma patients treated with BCG.

 

 1.   Prognostic signifıcance of nestin expression in pT1 high-grade bladder urpthelial carcinoma patients treated with BCG.
Devamını Oku

88. Pelvik ölçüm, visseral ve subkutan yağ dokusu ölçümlerinin radikal retropubik prostatektomi sonrsı, trifectave cerrahi sınır sonuçlarına etkisi

 

 1.   Pelvik ölçüm, visseral ve subkutan yağ dokusu ölçümlerinin radikal retropubik prostatektomi sonrsı, trifectave cerrahi sınır sonuçlarına etkisi
Devamını Oku

89. Multiloküler kistik renal hücreli kanserde görüntüleme bulguları

 

 1.   Multiloküler kistik renal hücreli kanserde görüntüleme bulguları
Devamını Oku

90. Sınıflandırılmayan (/nunclaassifıed/n) renal hücreli kanserin radyolojik – patolojik korelasyonu

90. Sınıflandırılmayan (/nunclaassifıed/n) renal hücreli kanserin radyolojik – patolojik korelasyonu
Devamını Oku

91. EVRE 1 RENAL HÜCRELİ KARSİNOM HASTALARINDA KRONİK BÖBREK HASTALIĞI İÇİN...

 

 1.    EVRE 1 RENAL HÜCRELİ KARSİNOM HASTALARINDA KRONİK BÖBREK HASTALIĞI İÇİN PREDİSPOZAN SİSTEMİK HASTALIKLARIN VARLIĞINDA PARSİYEL NEFREKTOMİNİN ÖNEMİ
Devamını Oku

92. EVRE 1 RENAL HÜCRELİ KARSİNOMDA PARSİYEL VEYA RADİKAL NEFREKTOMİNİN BÖBREK FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

 

 1.    EVRE 1 RENAL HÜCRELİ KARSİNOMDA PARSİYEL VEYA RADİKAL NEFREKTOMİNİN BÖBREK FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ
Devamını Oku

93. DÜŞÜK BÖBREK KLERENSİ OLAN EVRE 1 RENAL HÜCRELİ KARSİNOM HASTALARINDA...

 

 1.  DÜŞÜK BÖBREK KLERENSİ OLAN EVRE 1 RENAL HÜCRELİ KARSİNOM HASTALARINDA PARSİYEL NEFREKTOMİ BÖBREK FONKSİYONLARININ KORUNMASI AÇISINDAN RADİKAL NEFREKTOMİYE GÖRE AVANTAJMIDIR?
Devamını Oku

94. NEFREKTOMİ PATOLOJİSİ MİXT EPİTELYAL STROMAL TÜMÖR (MEST) OLAN 2 KADIN OLGU

 

 1.    NEFREKTOMİ PATOLOJİSİ MİXT EPİTELYAL STROMAL TÜMÖR (MEST) OLAN 2 KADIN OLGU
Devamını Oku

95. NEFREKTOMİ SONRASI RETİNAL MALİGN MELANOM TANISI ALAN OLGU

 

 1.    NEFREKTOMİ SONRASI RETİNAL MALİGN MELANOM TANISI ALAN OLGU
Devamını Oku

96. BÖBREĞİN PERİVASKÜLER EPİTELOİD HÜCRE TÜMÖRÜ (PECOMA): NADİR BİR OLGU SUNUMU

 

 1.   BÖBREĞİN PERİVASKÜLER EPİTELOİD HÜCRE TÜMÖRÜ (PECOMA): NADİR BİR OLGU SUNUMU
Devamını Oku

97. BÖBREĞİN PERİVASKÜLER EPİTELOİD HÜCRE TÜMÖRÜ (PECOMA): NADİR BİR OLGU SUNUMU

 

 1.   BÖBREĞİN PERİVASKÜLER EPİTELOİD HÜCRE TÜMÖRÜ (PECOMA): NADİR BİR OLGU SUNUMU
Devamını Oku

98. Böbreğin Müsinöz Tübüler ve İğsi Hücreli Karsinomunda Görüntüleme Bulguları

 

 1.   Böbreğin Müsinöz Tübüler ve İğsi Hücreli Karsinomunda Görüntüleme Bulguları
Devamını Oku

99. BCG Tedavisi Verilen T1 Yüksek Dereceli Ürotelyal Karsinomlu Hastalarda Nestin Ekspresyonunun Prognastik Önemi

 

 1.   BCG Tedavisi Verilen T1 Yüksek Dereceli Ürotelyal Karsinomlu Hastalarda Nestin Ekspresyonunun Prognastik Önemi
Devamını Oku

100. Dev Renal Anjiomyolipom: Olgu Sunumu

 

 1.  Dev Renal Anjiomyolipom: Olgu Sunumu
Devamını Oku

101. Rabdomyosarkoma Malign Transformasyon Gösteren Testiküler Teratom Olgu Sunumu

 

 1.  Rabdomyosarkoma Malign Transformasyon Gösteren Testiküler Teratom Olgu Sunumu
Devamını Oku

102. Testiküler Kalkül: Olgu Sunumu

 

 1.  Testiküler Kalkül: Olgu Sunumu
Devamını Oku

103. Testiküler Büyük B Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu

 

 1.  Testiküler Büyük B Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu
Devamını Oku

104. Prostta Küçük Lenfositik Lenfoma/Kronik Lenfositik Lösemi Tutulumu

 

 1.  Prostta Küçük Lenfositik Lenfoma/Kronik Lenfositik Lösemi Tutulumu
Devamını Oku

105. İlk biyopsi sonucu yüksek dereceli intraepitelyal neoplazi gelen hastaların tekrar biyopsi sonuçları

 

 1.  İlk biyopsi sonucu yüksek dereceli intraepitelyal neoplazi gelen hastaların tekrar biyopsi sonuçları
Devamını Oku

106. Biyopside yüksek dereceli prostatik intraepitelyal neoplazi veya malignite kuşkulu odak varlığında tur – p sonuçları

 

 1.  Biyopside yüksek dereceli prostatik intraepitelyal neoplazi veya malignite kuşkulu odak varlığında tur – p sonuçları
Devamını Oku

107. Daha önce yapılan prostat biyopsilerinde kanser saptanmayan yüksek riskli hastalarda prostat saturasyon biyopsisi

 

 1.  Daha önce yapılan prostat biyopsilerinde kanser saptanmayan yüksek riskli hastalarda prostat saturasyon biyopsisi
Devamını Oku

108. İlk biyopsi sonucu malignite kuşkulu odak ve eşlik eden yüksek dereceli intraepitelyal neoplazi gelen hastaların tekrar biyopsi sonuçları

 

 1.   İlk biyopsi sonucu malignite kuşkulu odak ve eşlik eden yüksek dereceli intraepitelyal neoplazi gelen hastaların tekrar biyopsi sonuçları
Devamını Oku

109. BÖBREĞİN PLEOMORFİK RABOMYOSARKOMU VE TEDAVİ YAKLAŞIMI: NADIR BİR OLGU SUNUMU

 

 1.  BÖBREĞİN PLEOMORFİK RABOMYOSARKOMU VE TEDAVİ YAKLAŞIMI: NADIR BİR OLGU SUNUMU
Devamını Oku

110. Hiperkolesterolemiye bağlı gelişen vaskülojenik erektil disfonksiyonda resveratrolün tedavi edici etkisi

 

 1.  Hiperkolesterolemiye bağlı gelişen vaskülojenik erektil disfonksiyonda resveratrolün tedavi edici etkisi
Devamını Oku

111. Comparison of ureteral flow parameters between healthy and affected sides in kidney stone formers

111. Comparison of ureteral flow parameters between healthy and affected sides in kidney stone formers
Devamını Oku

112. Impact of pelvic biometric measurements, visceral and subcutaneous adipose tissue areas on trifecta outcomes and surgical margin status after open radical prostatectomy

 

 1.  Impact of pelvic biometric measurements, visceral and subcutaneous adipose tissue areas on trifecta outcomes and surgical margin status after open radical prostatectomy
Devamını Oku

113. Impact of pelvic Biometric Measurements, Visceral and Subcutaneous Adipose Tissue Areas on Trifecta Outcomes after Open Radical Prostatectomy

 

 1.  Impact of pelvic Biometric Measurements, Visceral and Subcutaneous Adipose Tissue Areas on Trifecta Outcomes after Open Radical Prostatectomy
Devamını Oku

114. IMPACT OF URETERAL JET FLOW ON URİNARY TRACT STONE FORMATION

 

 1.  IMPACT OF URETERAL JET FLOW ON URİNARY TRACT STONE FORMATION
Devamını Oku

115. Tek merkezli orta üretral askı deneyimi: ICIQ-SF sorgulama formu ile uzun dönem takip

 

 1.  Tek merkezli orta üretral askı deneyimi: ICIQ-SF sorgulama formu ile uzun dönem takip
Devamını Oku

116. İnkontinans Tipinin Transobturator Tape Sonuçları Üzerine Olan Etkisi

 

 1.  İnkontinans Tipinin Transobturator Tape Sonuçları Üzerine Olan Etkisi
Devamını Oku

117. Stres tipi idrar kaçırması olan hastalarda eş zamanlı sistosel onarımının transobturator tape sonuçları üzerine etkisi

 

 1.   Stres tipi idrar kaçırması olan hastalarda eş zamanlı sistosel onarımının transobturator tape sonuçları üzerine etkisi
Devamını Oku

118. THE ROLE OF 7 – HYDROXY – 2 (DI-N-PROPYLAMINO) TETRALIN IN HYPERTHYROIDISIM RELATED PREMATURE EJACULATION

 

 1.  THE ROLE OF 7 – HYDROXY – 2 (DI-N-PROPYLAMINO) TETRALIN IN HYPERTHYROIDISIM RELATED PREMATURE EJACULATION
Devamını Oku

119. Impact of Pelvic Biometric Measurements, Visceral and Subcutaneous Adipose Tissue Areas on Trifecta Outcomes after Open Radical Prostatectomy

 

 1.   Impact of Pelvic Biometric Measurements, Visceral and Subcutaneous Adipose Tissue Areas on Trifecta Outcomes after Open Radical Prostatectomy
Devamını Oku

120. Impact of ureteral jet flow on urinry tract stone formation

 

 1.  Impact of ureteral jet flow on urinry tract stone formation
Devamını Oku

121. Multilocular cystic renal cell carcinoma imaging findings in a series of 7 patients

 

 1.  Multilocular cystic renal cell carcinoma imaging findings in a series of 7 patients
Devamını Oku

122. Unclassifıed renal cell carcinoma radiological – pathological correlation of an uncommon subtype

 

 1.  Unclassifıed renal cell carcinoma radiological – pathological correlation of an uncommon subtype
Devamını Oku

123. The effect of concomitant cystocele repair on outcome of transobturator tape mid-urethral sling surgery

 

 1.  The effect of concomitant cystocele repair on outcome of transobturator tape mid-urethral sling surgery
Devamını Oku

124. Effect of İncontinence Type on Transobturator Tape Outcomes

 

 1.  Effect of İncontinence Type on Transobturator Tape Outcomes
Devamını Oku

125. Single Centre Midurethral Sling Experience Using ICIQ-SF Questionnier: Long-term Follow-up

 

 1.   Single Centre Midurethral Sling Experience Using ICIQ-SF Questionnier: Long-term Follow-up
Devamını Oku

126. Retroperitoneal paraganglioma: olgu sunumu

 

 1.  Retroperitoneal paraganglioma: olgu sunumu
Devamını Oku

127. Clinical progression in young patients with bladder cancer

 

 1.  Clinical progression in young patients with bladder cancer
Devamını Oku

128. Laparoscopic Surgical Management of Adrenal Disease

 

 1.  Laparoscopic Surgical Management of Adrenal Disease
Devamını Oku

Laparoscopic Surgical Management of Adrenal Disease

Laparoscopic Surgical Management of Adrenal Disease
Devamını Oku

130. place of computed tomography before the treatment of extracorporeal shock wave lithotripsy in children urinary tract Stones

130. place of computed tomography before the treatment of extracorporeal shock wave lithotripsy in children urinary tract Stones
Devamını Oku

131. Prostat biyopsisi öncesi uygunsuz antibiyotik kullanımı sonucu artan ürosespis ve esbl (+) escheriae coli enfeksiyonları

 

 1.  Prostat biyopsisi öncesi uygunsuz antibiyotik kullanımı sonucu artan ürosespis ve esbl (+) escheriae coli enfeksiyonları
Devamını Oku

132. Kliniğimizde psa < 4.0 ng/ml olan hastalardaki transrektal ultrasomografi eşliğinde prostat biyopsisi sonuçları

 

 1.  Kliniğimizde psa < 4.0 ng/ml olan hastalardaki transrektal ultrasomografi eşliğinde prostat biyopsisi sonuçları
Devamını Oku

133. Genç Mesane Tümörlü Hastalarda Klinik Progresyon

 

 1.   Genç Mesane Tümörlü Hastalarda Klinik Progresyon
Devamını Oku

134. Laparoksopik sağ Sürrenalektomide komplikasyonlara yaklaşım

 

 1.  Laparoksopik sağ Sürrenalektomide komplikasyonlara yaklaşım
Devamını Oku

135. Sürrenal kitlelerde Laparoskopik cerrahi yklaşım

 

 1.  Sürrenal kitlelerde Laparoskopik cerrahi yklaşım
Devamını Oku

136. Çocuk üriner sistem taşlarında extracorporeal shock wawe lithotripsy tedavisi öncesi bilgisayarlı tomografinin yeri

 

 1.  Çocuk üriner sistem taşlarında extracorporeal shock wawe lithotripsy tedavisi öncesi bilgisayarlı tomografinin yeri
Devamını Oku

137. Üriner sistem taş hastalığında tedavi öncesi radyolojik görüntülemenin tedavi planına etkikleri

 

 1.  Üriner sistem taş hastalığında tedavi öncesi radyolojik görüntülemenin tedavi planına etkikleri
Devamını Oku

138. Penil schwannoma: nadir bir olgu sunumu

 

 1.  Penil schwannoma: nadir bir olgu sunumu
Devamını Oku

139. Kliniğimizde yapılan Laparoskopik sol sürrenalekteomi

 

 1.  Kliniğimizde yapılan Laparoskopik sol sürrenalekteomi
Devamını Oku

140. Protective effects of resveratrol treament on hypercholesterolemic rabbit corpus cavernosum tissue

 

 1.   Protective effects of resveratrol treament on hypercholesterolemic rabbit corpus cavernosum tissue
Devamını Oku

141. Primer anterograd double j stent yaklaşımının başarı oranları

 

 1.  Primer anterograd double j stent yaklaşımının başarı oranları
Devamını Oku

142. Laparoskopik Cerrahide Transabdominal ve Retroperitoneal Yöntemlerin Karşılaştırılması

 

 1.  Laparoskopik Cerrahide Transabdominal ve Retroperitoneal Yöntemlerin Karşılaştırılması
Devamını Oku

143. Böbreğin metanfrik adenomu: laparoskopik radikal nefrektomi uygulanan nadır bir olgu

 

 1.  Böbreğin metanfrik adenomu: laparoskopik radikal nefrektomi uygulanan nadır bir olgu
Devamını Oku

144. Vajinal sekonder insizyonla böbreğin dışarı alınması, laparoskopik radikal nefrektomi: olgu sunumu

 

 1.  Vajinal sekonder insizyonla böbreğin dışarı alınması, laparoskopik radikal nefrektomi: olgu sunumu
Devamını Oku

145. Retrograd double j stent takılmayan hastalarda antergrad yaklaşım

 

 1.  Retrograd double j stent takılmayan hastalarda antergrad yaklaşım
Devamını Oku

146. Retrograd double j stent takılamayan hastalarda anterograd yaklaşım

 

 1.  Retrograd double j stent takılamayan hastalarda anterograd yaklaşım
Devamını Oku

147. Kadın hastalarda infravesikal obstrüksiyon ve akut üriner retansiyon yaklaşımı

 

 1.  Kadın hastalarda infravesikal obstrüksiyon ve akut üriner retansiyon yaklaşımı
Devamını Oku

148. Stres inkontinans nedeniyle orta üretral askı ameliyatı sonrası değerlendirme

 

 1.  Stres inkontinans nedeniyle orta üretral askı ameliyatı sonrası değerlendirme
Devamını Oku

149. Paratestiküler liposarkom: olgu sunumu

 

 1.  Paratestiküler liposarkom: olgu sunumu
Devamını Oku

150. Resveratrolle Tedavi Edilmiş Hiperkolesterolemik Tavşan Korpus Dokusunun Endotel Bağımlı Etkileri

 

 1.  Resveratrolle Tedavi Edilmiş Hiperkolesterolemik Tavşan Korpus Dokusunun Endotel Bağımlı Etkileri
Devamını Oku

151. Effect of resveratrol on the alterationsof cavernosal Enos and LOX-1 expression in hypercholesterolemic condition

 

 1.  Effect of resveratrol on the alterationsof cavernosal Enos and LOX-1 expression in hypercholesterolemic condition
Devamını Oku

152. Imagıng and pathological features of spermatic cord lesions

 

 1.  Imagıng and pathological features of spermatic cord lesions
Devamını Oku

153. The relationship between hyperlipidemia – induced erectile dysfunction and serum ADMA levels in a time dependent manner

 

 1.  The relationship between hyperlipidemia – induced erectile dysfunction and serum ADMA levels in a time dependent manner
Devamını Oku

154. Tanısal ve terapotik laparoskopi

 

 1.   Tanısal ve terapotik laparoskopi
Devamını Oku

155. Kliniğimizide Laparoskopik cerrahide ilk deneyimlerimiz ve öğrenme süreci

 

 1.   Kliniğimizide Laparoskopik cerrahide ilk deneyimlerimiz ve öğrenme süreci
Devamını Oku

156. Laparoskopik sakrakolpopeksi olgusu: ilk deneyimimiz

 

 1.   Laparoskopik sakrakolpopeksi olgusu: ilk deneyimimiz
Devamını Oku

157. Yüzeyel mesane kanseri olgusunda intravesikal Bacillus Calmette Guerin (BCG) tedavisi sonrasında penil lezyon ve inguinal lenfadenopati

 

 1.  Yüzeyel mesane kanseri olgusunda intravesikal Bacillus Calmette Guerin (BCG) tedavisi sonrasında penil lezyon ve inguinal lenfadenopati
Devamını Oku

158. Adrenal kitle nedeniyle transperitoneal laparoskopik adrenalektomi yapılan olgu: ilk deneyimimiz

 

 1.  Adrenal kitle nedeniyle transperitoneal laparoskopik adrenalektomi yapılan olgu: ilk deneyimimiz
Devamını Oku

159. Sıçanlarda Hiperlipidemi Ve Erektil Disfonksiyon İlişkisinin Serum ADMA Düzeyi Ve Kavernöz Doku eNOS Gen Ekspresyonu İle İrdelenmesi

 

 1.  Sıçanlarda Hiperlipidemi Ve Erektil Disfonksiyon İlişkisinin Serum ADMA Düzeyi Ve Kavernöz Doku eNOS Gen Ekspresyonu İle İrdelenmesi
Devamını Oku

160. Renal kitle nedeniyle retroperitoneal laparoskopik parsiyel nefrektomi yapılan olgu: ilk deneyimimiz

 

 1.  Renal kitle nedeniyle retroperitoneal laparoskopik parsiyel nefrektomi yapılan olgu: ilk deneyimimiz
Devamını Oku

161. In vivo pathway analysis for the effect of hyperthyroidisim on ejaculation in pharmacologically induced ejaculation in anasthetised rats

 1.  Invivo pathway analysis for the effect of hyperthyroidisim on ejaculation in pharmacologically induced ejaculation in anasthetised rats
Devamını Oku

162. The ımpact of rosiglitazone, a peroxisome proliferator-activated receptor-agonist, on the cavernous tissue in a hyperlipidemic enviroment.

 

 1.   The ımpact of rosiglitazone, a peroxisome proliferator-activated receptor-agonist, on the cavernous tissue in a hyperlipidemic enviroment.
Devamını Oku

163. Effects of stress on erectile function in rats

 

 1.   Effects of stress on erectile function in rats
Devamını Oku

164. Evaluation of erectile dysfunction due to transient endothelial dysfunction in hypercholesterolemic rats

 

 1.   Evaluation of erectile dysfunction due to transient endothelial dysfunction in hypercholesterolemic rats
Devamını Oku

165. Histopathologic changes of thoracal aorta and corpus cavernosum penis after N-LDL injection induced endothelial dysfunction in Rats

 

 1.   Histopathologic changes of thoracal aorta and corpus cavernosum penis after  N-LDL injection induced  endothelial dysfunction in Rats
Devamını Oku

166. The epidemiology of prematüre ejaculation: multicenter aegean regional study

The epidemiology of prematüre ejaculation: multicenter aegean regional study

Devamını Oku

167. The relationship of metabolic syndrome risk factors with lower urinary tract symptoms and erectile dysfunction

  The relationship of metabolic syndrome risk factors with lower urinary tract symptoms and erectile dysfunction
Devamını Oku

168. Overactive bladder and sexual dysfunction in women.

Overactive bladder and sexual dysfunction in women.

Devamını Oku

169. Alt üriner sistem semptom şiddeti ile metabolik sendrom risk faktörlerinin ilişkisi

  Alt üriner sistem semptom şiddeti ile metabolik sendrom risk faktörlerinin ilişkisi
Devamını Oku

170. Çeşitli A1-adrenerjik reseptör antagonistlerinin pupiller dilatasyon üzerine olan etkileri

  Çeşitli A1-adrenerjik reseptör antagonistlerinin pupiller dilatasyon üzerine olan etkileri

Devamını Oku

170. Çeşitli A1-adrenerjik reseptör antagonistlerinin pupiller dilatasyon üzerine olan etkileri

  Çeşitli A1-adrenerjik reseptör antagonistlerinin pupiller dilatasyon üzerine olan etkileri

Devamını Oku

171. Benign prostat hiperplazisine bağlı alt üriner sistem semptomlarının tedavisinde doksazosin ve tenoksikam kombinasyon tedavisi

 

 1.   Benign prostat hiperplazisine bağlı alt üriner sistem semptomlarının tedavisinde doksazosin ve tenoksikam kombinasyon tedavisi
Devamını Oku

172. Perkütan nefrolitotomide Amplantz ve balon dilatasyon yöntemlerinin karşılaştırılması

 

 1.   Perkütan nefrolitotomide Amplantz ve balon dilatasyon yöntemlerinin karşılaştırılması
Devamını Oku

173. Kadınlarda aşırıaktif mesane ve cinsel fonksiyon

 1.   Kadınlarda aşırıaktif mesane ve cinsel fonksiyon
Devamını Oku

174. MESH’li sistosel operasyonu video sunumu

 

 1.   MESH’li sistosel operasyonu video sunumu
Devamını Oku

175. Artan deneyim perkütan nefrolitotomi sonuçlarını etkiler mi?

 1.   Artan deneyim perkütan nefrolitotomi sonuçlarını etkiler mi?
Devamını Oku

176. Prematür ejakülasyon hastalarında, hasta ve eş yaşının ve aylık ilişki sayısının İELT ile ilişkisi

 

 1.   Prematür ejakülasyon hastalarında, hasta ve eş yaşının ve aylık ilişki sayısının İELT ile ilişkisi
Devamını Oku

177. İnferior vena cavaya yapışık dev retroperitoneal kitle eksizyonu: Video Sunum

 

 

 1. İnferior vena cavaya yapışık dev retroperitoneal kitle eksizyonu: Video Sunum
Devamını Oku

178. Aşırı aktif mesane, stres ve karışık tipli idrar kaçırmanın yaşam kalitesi üzerine etkisi

 1.   Aşırı aktif mesane, stres ve karışık tipli idrar kaçırmanın yaşam kalitesi üzerine etkisi
Devamını Oku

179. Erektil disfonksiyon ve metabolik sendrom risk faktörleri

 

 1.   Erektil disfonksiyon ve metabolik sendrom risk faktörleri
Devamını Oku

180. Prematür ejakülasyon epidemiyolojisi: Çok merkezli Ege bölgesi çalışması

 

 1.   Prematür ejakülasyon epidemiyolojisi: Çok merkezli Ege bölgesi çalışması
Devamını Oku

181. Sıçanlarda hiperkolesterolemiye bağlı oluşan geçici endotel disfonksiyonun değerlendirilmesi

 

 1.   Sıçanlarda hiperkolesterolemiye bağlı oluşan geçici endotel disfonksiyonun değerlendirilmesi
Devamını Oku

182. Hiperkolesterolemik tavşan düz kası üzerine resveratrolün etkisi

 

 1.   Hiperkolesterolemik tavşan düz kası üzerine resveratrolün etkisi
Devamını Oku

183. Hiperlipidemik ortamda PPAR agonisti rosiglitazyonun kavernöz doku üzerindeki etkileri

 

 1.   Hiperlipidemik ortamda PPAR agonisti rosiglitazyonun kavernöz doku üzerindeki etkileri
Devamını Oku

184. Stresin ratlarda erektil işlevlere etkisi

 

 1.   Stresin ratlarda erektil işlevlere etkisi
Devamını Oku

185. Aşırı aktif mesane (AAM) ıslak tanılı hastalarda, AAM skoru ve yaşam kalitesi ilişkisi

 

 1.   Aşırı aktif mesane (AAM) ıslak tanılı hastalarda, AAM skoru ve yaşam kalitesi ilişkisi
Devamını Oku

186. Hipertroidizm ile prematür ejakülasyon ilişkisinin in vivo olarak değerlendirilmesi

 

 1.   Hipertroidizm ile prematür ejakülasyon ilişkisinin in vivo olarak değerlendirilmesi
Devamını Oku

187. The relationship between prematüre ejaculation and hyperthyroidism

 1.   The relationship between prematüre ejaculation and hyperthyroidism
Devamını Oku

188. In vivo evaluation of interrelationship between hyperthyroidism and prematüre ejaculation.

 

 1.   In vivo evaluation of interrelationship between hyperthyroidism and prematüre ejaculation.
Devamını Oku

189. Parsiyel nefrektomide teflon felt ile hemostaz sağlanması

 

 1.   Parsiyel nefrektomide teflon felt ile hemostaz sağlanması
Devamını Oku

190. Koroner arter hastalığı ile erektil disfonksiyonunun ilişkisi: Anjiyografik ateroskleroz bulgularının yeri ve dağılımı farklı mı?

 1.   Koroner arter hastalığı ile erektil disfonksiyonunun ilişkisi: Anjiyografik ateroskleroz bulgularının yeri ve dağılımı farklı mı?
Devamını Oku

191. Association between prematüre ajaculation and LUTS severity

 1.   Association between prematüre ajaculation and LUTS severity
Devamını Oku

192. The effect of alpha blocker therapy in patients with lower urinary tract symptoms who have erectile dysfunction or not

 1.   The effect of alpha blocker therapy in patients with lower urinary tract symptoms who have erectile dysfunction or not
Devamını Oku

193. Sexual Functions after Renal Transplantation in Males

 

 1.   Sexual Functions after Renal Transplantation in Males
Devamını Oku

194. Risk Factors Associated with Erectile Dysfunction Among Hemodialysis Patients

 

 1.   Risk Factors Associated with Erectile Dysfunction Among Hemodialysis Patients
Devamını Oku

195. Patient and partner satisfaction in penile prosthesis implantation

 

 1.   Patient and partner satisfaction in penile prosthesis implantation
Devamını Oku

196. Association between severity of LUTS, erectile dysfunction and metabolic syndrome

 

 1.   Association between severity of LUTS, erectile dysfunction and metabolic syndrome
Devamını Oku

197. Evaluation of sexual function and quality of life in women with overactive bladder

 

 1.   Evaluation of sexual function and quality of life in women with overactive bladder
Devamını Oku

198. Dev boyutlarda prostatik taşı olgusu

 

 1.   Dev boyutlarda prostatik taşı olgusu
Devamını Oku

199. Füzyone kros ektopik böbrekli bilateral nefrolitiazis olgusunda PCNL

 

 1.   Füzyone kros ektopik böbrekli bilateral nefrolitiazis olgusunda PCNL
Devamını Oku

200. The effect of various alpha-1 adrenerjic receptor antagonist on pupillary dilation: A prospective study

 

 1.   The effect of various alpha-1 adrenerjic receptor antagonist on pupillary dilation: A prospective study
Devamını Oku

201. Erektil disfonksiyon yakınması olan ve olmayan alt üriner sistem semptomlu hastaların alfa blokör tedavisine yanıtları

 

 1.   Erektil disfonksiyon yakınması olan ve olmayan alt üriner sistem semptomlu hastaların alfa blokör tedavisine yanıtları
Devamını Oku

202. Erektil Disfonksiyon Tedavisinde PDE5 İnhibitörü Kullanımına Başlarken Hasta tercihi

 

 1.   Erektil Disfonksiyon Tedavisinde PDE5 İnhibitörü Kullanımına Başlarken Hasta tercihi
Devamını Oku

203. Nonobstrüktif azospermi olgularında mikrotese sonuçlarımız.

 

 1.   Nonobstrüktif azospermi olgularında mikrotese sonuçlarımız.
Devamını Oku

204. Nonobstrüktif azospermli hastalarda eş hazırlığı öncesi tanısal amaçlı TESE yapılmalı mı?

 1.   Nonobstrüktif azospermli hastalarda eş hazırlığı öncesi tanısal amaçlı TESE yapılmalı mı?
Devamını Oku

205. Alt üriner sistem semptomları-Prematür ejakülasyon ilişkisi

 

 1.   Alt üriner sistem semptomları-Prematür ejakülasyon ilişkisi
Devamını Oku

206. Erektil Disfonkiyon Tedavisinde PDE5 İnhibitörü Kullanımı, Kim Naıl Önerdi?

 

 1.   Erektil Disfonkiyon Tedavisinde PDE5 İnhibitörü Kullanımı, Kim Naıl Önerdi?
Devamını Oku

207. Hemodiyaliz Tedavisi Uygulanan Hastalarda Erektil Disfonksiyon için Risk Faktörleri

 

 1.   Hemodiyaliz Tedavisi Uygulanan Hastalarda Erektil Disfonksiyon için Risk Faktörleri
Devamını Oku

208. Alt üriner sistem semptom şiddetinin erektil fonksiyonlar ve metabolik sendromla ilişkisi

 1.   Alt üriner sistem semptom şiddetinin erektil fonksiyonlar ve metabolik sendromla ilişkisi
Devamını Oku

209. Kronik Böbrek Yemezliği Hastalarında Böbrek Nakli Sonrası Cinsel Yaşam

 

 1.   Kronik Böbrek Yemezliği Hastalarında Böbrek Nakli Sonrası Cinsel Yaşam
Devamını Oku

210. Androloji laboratuvarımızda ratlarda p-chloraamphetamine ile oluşturulan farmakolojik ejakülasyon modeli

 

 1.   Androloji laboratuvarımızda ratlarda p-chloraamphetamine ile oluşturulan farmakolojik ejakülasyon modeli
Devamını Oku

211. Penil Protez İmplantasyonu Yapılan Hasta ve Eşlerinde Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

 

 1.   Penil Protez İmplantasyonu Yapılan Hasta ve Eşlerinde Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
Devamını Oku

212. Androloji laboratuarımızda ratlarda hareketsizlik stresi ile oluşturulan erektil disfonksiyon modeli

 1.   Androloji laboratuarımızda ratlarda hareketsizlik stresi ile oluşturulan erektil disfonksiyon modeli
Devamını Oku

213. Androloji laboratuvarımızda tavşanlarda hiperkolesterolemi ile oluşturulan erektil disfonksiyon modelinde hiperkolesterolemi oluşturma yöntemi

 1.   Androloji laboratuvarımızda tavşanlarda hiperkolesterolemi ile oluşturulan erektil disfonksiyon modelinde hiperkolesterolemi oluşturma yöntemi
Devamını Oku

214. The role of rho/rhokinase pathway in serotonin-induced contraction in diabetic and nondiabetic human corpus cavernosum.

 

 1.   The role of rho/rhokinase pathway in serotonin-induced contraction in diabetic and nondiabetic human corpus cavernosum.
Devamını Oku

215. Evaluation of the treatment results and adaptation to treatment in the pde5 inhibitor therapy among erectile dysfunction patiensts.

 

 1.   Evaluation of the treatment results and adaptation to treatment in the pde5 inhibitor therapy among erectile dysfunction patiensts.
Devamını Oku

216. Prevalence of sexual disorders in women patients consulted urology clinics.

 

 1.   Prevalence of sexual disorders in women patients consulted urology clinics.
Devamını Oku

217. Risk factor of female sexual disorder.

 1.   Risk factor of female sexual disorder.
Devamını Oku

218. The combined use of brachial artery flowmediated dilatation and carotid artery intima media thickness measurements is an alternative method to penile color Doppler ultrasonography

 1.   The combined use of brachial artery flowmediated dilatation and carotid artery intima media thickness measurements is an alternative method to penile color Doppler ultrasonography
Devamını Oku

219. Contractiond and relaxation response of rabbit corpus cavernosum to partial bladder outlet obstruction: A direct comparison of 2 – and 4 – week.

 

 1.   Contractiond and relaxation response of rabbit corpus cavernosum to partial bladder outlet obstruction: A direct comparison of 2 – and 4 – week.
Devamını Oku

220. Reasons of phosphodiesterase type-5 inhibitors patients lapse from follow up?

 1.   Reasons of phosphodiesterase type-5 inhibitors patients lapse from follow up?
Devamını Oku

221. The effect of ED on the treatment success

 

 1.   The effect of ED on the treatment success
Devamını Oku

222. Effects of hypercholesterolemia on endothelial and erectile responses in rats.

 

 1.   Effects of hypercholesterolemia on endothelial and erectile responses in rats.
Devamını Oku

223. Kadın cinsel fonksiyonu bozukluklarında risk faktörleri

 

 1.   Kadın cinsel fonksiyonu bozukluklarında risk faktörleri
Devamını Oku

224. Üroloji polikliniklerinde başvuran kadın hastalarda cinsel fonksiyonu bozukluğu prevalansı

 1.   Üroloji polikliniklerinde başvuran kadın hastalarda cinsel fonksiyonu bozukluğu prevalansı
Devamını Oku

225. İn vitro korpus kavernozum düz kasında serotonin yanıtlarında rho/rhokinaz yolağının rolü

 1.   İn vitro korpus kavernozum düz kasında serotonin yanıtlarında rho/rhokinaz yolağının rolü
Devamını Oku

226. Ratlarda akut ve subakut stresin endotel ve erektil fonksiyonlar üzerine etkisi

 

 1.   Ratlarda akut ve subakut stresin endotel ve erektil fonksiyonlar üzerine etkisi
Devamını Oku

227. Hiperkolesterolemik sıçanlarda endoteliyal ve erektil yanıtlarda zamana bağlı değişim.

 1.   Hiperkolesterolemik sıçanlarda endoteliyal ve erektil yanıtlarda zamana bağlı değişim.
Devamını Oku

228. Erektil disfonksiyon hastalarında penil Doppler ultrasonografi bulgularının ultrasonografık endotelyal fonksiyon parametreleriyle ilişkisi

 

 1.   Erektil disfonksiyon hastalarında penil Doppler ultrasonografi bulgularının ultrasonografık endotelyal fonksiyon parametreleriyle ilişkisi
Devamını Oku

229. PDE5 inhibitörü önerilen hastalarda tedaviye uyumsuzluk ve takipsizlik nedenleri

 1.   PDE5 inhibitörü önerilen hastalarda tedaviye uyumsuzluk ve takipsizlik nedenleri
Devamını Oku

230. Increased Waist Circumference and Dyslipidemia as an Indicator of Erectile Dysfunction

 

 1.   Increased Waist Circumference and Dyslipidemia as an Indicator of Erectile Dysfunction
Devamını Oku

231. The effect of acute and subacute stress on endothelial and erectile functions in rats

 

 1.   The effect of acute and subacute stress on endothelial and erectile functions in rats
Devamını Oku

232. Can Doppler ultrasonography show endothelial dysfunction in erectile dysfunction patients with metabolic syndrome?

 

 1.   Can Doppler ultrasonography show endothelial dysfunction in erectile dysfunction patients with metabolic syndrome?
Devamını Oku

233. The role of rho/rhokinase pathway in serotonin – induced contraction in human corpus cavernosum

 1.   The role of rho/rhokinase pathway in serotonin – induced contraction in human corpus cavernosum
Devamını Oku

234. The effect of consultant gender on international index of erectile function form: multi-centric analysis

 

 1.   The effect of consultant gender on international index of erectile function form: multi-centric analysis
Devamını Oku

235. The Prevelance of Metabolic Syndrome and Its Association with Erectile Dysfunction among Urologic Patients: Predictors of Increased Erectile Dysfunction Risk

 5. The Prevelance of Metabolic Syndrome and Its Association with Erectile Dysfunction among Urologic Patients: Predictors of Increased Erectile Dysfunction Risk

Devamını Oku

236. Erektil disfonksiyonu olan hastalarda serum CD40 ligand düzeylerinin değerlendirilmesi

 

 1.   Erektil disfonksiyonu olan hastalarda serum CD40 ligand düzeylerinin değerlendirilmesi
Devamını Oku

237. Ürolojik hastada metabolik sendrom ve erektil disfonksiyon birlikteliği: artmış erektil disfonksiyon için risk faktörleri.

 1.   Ürolojik hastada metabolik sendrom ve erektil disfonksiyon birlikteliği: artmış erektil disfonksiyon için risk faktörleri.
Devamını Oku

238. Danışman cinsiyetinin uluslararası erektil fonksiyon değerlendirme formuna verilen cevaplar üzerine etkisi: çok merkezli analiz.

 

 1.   Danışman cinsiyetinin uluslararası erektil fonksiyon değerlendirme formuna verilen cevaplar üzerine etkisi: çok merkezli analiz.
Devamını Oku

239. Metabolik sendrom penceresinden erektil disfonksiyonun (ED) değerlendirilmesi.

 1.   Metabolik sendrom penceresinden erektil disfonksiyonun (ED) değerlendirilmesi.
Devamını Oku

240. Erektil disfonksiyonun bir belirleyicisi olarak artmış bel çevresi ve dislipidemi

 1.   Erektil disfonksiyonun bir belirleyicisi olarak artmış bel çevresi ve dislipidemi
Devamını Oku

241. Metabolik sendrom ve erektil disfonksiyonu (ED) olan hastalarda penil doppler ultrasonografı endotel disfonksiyonu gösterir mi?

 

 1.   Metabolik sendrom ve erektil disfonksiyonu (ED) olan hastalarda penil doppler ultrasonografı endotel disfonksiyonu gösterir mi?
Devamını Oku

242. Sildenafil sonrasi androloji polikliniklerinde ne değişti?

 

 1.   Sildenafil sonrasi androloji polikliniklerinde ne değişti?
Devamını Oku

243. Erektil disfonksiyon tedavisinde sildenafılden fayda gören ve görmeyen hasta profılleri: 5 yıllık klinik deneyimimiz

 

 1.   Erektil disfonksiyon tedavisinde sildenafılden fayda gören ve görmeyen hasta profılleri: 5 yıllık klinik deneyimimiz
Devamını Oku

244. İnfravezikal osbtrüksiyonu bulunan hastalarda rho-kinaz inhibitörü Y27632 varlığında alfa1 adrenerjik reseptör antagonisti doksazosinin korpus kavernozum düz kası üzerine etkileri

 

 1.   İnfravezikal osbtrüksiyonu bulunan hastalarda rho-kinaz inhibitörü Y27632 varlığında alfa1 adrenerjik reseptör antagonisti doksazosinin korpus kavernozum düz kası üzerine etkileri
Devamını Oku

245. Erectile dysfunction evaluation through the metabolic syndrome window

 1.   Erectile dysfunction evaluation through the metabolic syndrome window
Devamını Oku

246. Web based patient record system for our country in sexual function disorders

246.  Web based patient record system for our country in sexual function disorders
Devamını Oku

247. Effect of Doxazosin with/without tho-kinase inhibitör on human corpus cavernosum smootg muscle in the presence of bladder outlet obstruction

 1.    Effect of  Doxazosin with/without tho-kinase inhibitör on human corpus cavernosum smootg muscle in the presence of bladder outlet obstruction
Devamını Oku

248. Erectile dysfunction evaluation through the metabolic syndrome window

 1.   Erectile dysfunction evaluation through the metabolic syndrome window
Devamını Oku

249. Clinical and demographic evaluation of patients with primary and acquired prematüre ejaculation

 1.    Clinical and demographic evaluation of patients with primary and acquired prematüre ejaculation
Devamını Oku

250. Sildenafil treatment profıle of responders and nonresponders for erectile dysfunction: 5-year clinical experience

 1.    Sildenafil treatment profıle of responders and nonresponders for erectile dysfunction: 5-year clinical experience
Devamını Oku

251. What is changed in andrology polyclinics after marketting of sildenafıl?

 

 1.   What is changed in andrology polyclinics after marketting of sildenafıl?
Devamını Oku

252. Prematür ejakülasyonda yaş ve ejakülasyon sürelerinin sistemik hastalıklarla ilişkisi

 

 1.    Prematür ejakülasyonda yaş ve ejakülasyon sürelerinin sistemik hastalıklarla ilişkisi
Devamını Oku

253. Homocysteinemia: A new mediator in erectile dysfunction

BAŞLANGIÇ-BİTİŞ TARİHLERİ: 16/06/2004 – 19/06/2004

TOPLANTI ADI: ENDO 2004, The Endocrine Societys 86th Annual Meeting

ULUSLARARASI/ULUSAL: ULUSLARARASI

BİLDİRİ TİPİ: Poster Bildiri

HAKEMLİ ORGANİZASYON: EVET

DİL: İngilizce

YER: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

YAZARLAR: Demir

254. Risk factor in diabetic patients with ED: A new risk factor homocysteinemia

 1.    Risk factor in diabetic patients with ED: A new risk factor homocysteinemia
Devamını Oku

255. Rick factors in diabetic patients with ED: A new risk factor homocysteinemia

 1.    Rick factors in diabetic patients with ED: A new risk factor homocysteinemia
Devamını Oku

256. Homocysteine: A new mediatos in erectile dysfunction

 1.   Homocysteine: A new mediatos in erectile dysfunction
Devamını Oku

257. Doppler ultrasonography in erectile dysfunction patients with risk factors.

 1.   Doppler ultrasonography in erectile dysfunction patients with risk factors.
Devamını Oku

258. Erektil disfonksiyonu olan diyabetik hastalarda risk faktörleri: Yeni bir risk faktürü olarak hiperhomosisteinemi

 

 1.   Erektil disfonksiyonu olan diyabetik hastalarda risk faktörleri: Yeni bir risk faktürü olarak hiperhomosisteinemi
Devamını Oku

259. Homosistein: Erektil disfonksiyonda yeni bir risk faktörü

 1.   Homosistein: Erektil disfonksiyonda yeni bir risk faktörü
Devamını Oku

260. Erektil disfonksiyonda yeni bir risk faktörü: Hiperhomosisteinemi.

 

 1.    Erektil disfonksiyonda yeni bir risk faktörü: Hiperhomosisteinemi.
Devamını Oku

261. Subfertil erkeklerde hipovolemik ejakülatiın hasta yaşı, evlilik ve infertilite süreleri ile ilişkisi

 

 1.   Subfertil erkeklerde hipovolemik ejakülatiın hasta yaşı, evlilik ve infertilite süreleri ile ilişkisi
Devamını Oku

262. Evaluation of petients with erectile dysfunction (ED) according to SHIM scores

 1.    Evaluation of petients with erectile dysfunction (ED) according to SHIM scores
Devamını Oku

263. The signifıcance of duration of marriage and systemic risk factors in the evaluation of erectile dyfunction

 

 1.   The signifıcance of duration of marriage and systemic risk factors in the evaluation of erectile dyfunction
Devamını Oku

264. Peyronie hastalığının plak insizyonu ve safen ven grefleme yöntemi ile tedavisi

 

 1.   Peyronie hastalığının plak insizyonu ve safen ven grefleme yöntemi ile tedavisi
Devamını Oku

265. Boy,kilo ve vücut yüzey alanı ile prostat spesifik antijen arasındaki ilişkisi

 1.    Boy,kilo ve vücut yüzey alanı ile prostat spesifik antijen arasındaki ilişkisi
Devamını Oku

266. Transüretral prostat rezeksiyonu öncesi ve sonrası IPSS, QL ve ürofllovmetri değerlerinin karşılaştırılması

 1.    Transüretral prostat rezeksiyonu öncesi ve sonrası IPSS, QL ve ürofllovmetri değerlerinin karşılaştırılması
Devamını Oku
Prof. Dr Ömer Demir Üroloji Uzmanı İzmir
© Copyright 2019 | Prof. Dr Ömer Demir Üroloji Uzmanı İzmir