Kitap İçi Bölümler

1 Ürolojide Laparoskopik Uygulamalar; Aletler ve Temel Teknik Prensipler

2. Ürogenital sistemin acil yaklaşı gerektiren hastalıkları

3. Oral farmakoterapinin geleceği

Prof. Dr Ömer Demir Üroloji Uzmanı İzmir
© Copyright 2019 | Prof. Dr Ömer Demir Üroloji Uzmanı İzmir