MAKALELER

Bilgisayarlı Tomografi Bulgularının Çocuklarda Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy Başarısını Öngörmedeki Rolü

Bilgisayarlı Tomografi Bulgularının Çocuklarda Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy Başarısını Öngörmedeki Rolü

Prof. Dr Ömer Demir Üroloji Uzmanı İzmir
© Copyright 2019 | Prof. Dr Ömer Demir Üroloji Uzmanı İzmir