Ödüller

1 Effect of Doxazosin with/witout Rho-kinase inhibitor on human corpus cavernosum smooth muscle in the presence of bladder outlet obstruction

2 Erektil difonksiyonu olan diyabetik hastalarda risk faktörleri: Yeni bir risk faktörü olarak hiperhomosisteinemi

3 Alpay Kelami Erkek Cinsel Sağlığı? Birincilik ödülü

4 ÜROONKOLOJİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Prof. Dr Ömer Demir Üroloji Uzmanı İzmir
© Copyright 2019 | Prof. Dr Ömer Demir Üroloji Uzmanı İzmir