Projeler

1 Botulinum-A Toksin Enjeksiyonunun Erkek Sıçanlarda Ejakülasyon Süresine Etkisi

Devamını okuyun
Devamını Oku

2 Metabolik sendroma bağlı gelişen erektil disfonksiyonda in vivo boldin uygulamasının etkisinin değerlendirilmesi

Devamını okuyun.
Devamını Oku

3 Vaskülojenik erektil disfonksiyonda resveratrolün oksidatif stres üzerine olan etkileri

Devamını okuyun.
Devamını Oku

4 Sıçanlarda hipertiroidizmin, p-chloroamphetamine ile oluşturulan...

4 Sıçanlarda hipertiroidizmin, p-chloroamphetamine ile oluşturulan farmakolojik ejakülasyon modelinde; seminal vezikül kasılma yanıtları ile eş zamanlı değerlendirilen bulbospongiosus kasılma yanıtları etkisi ve seminal vezikül alfa adrenerjik reseptör subtip ekspresyonundaki değişiklikler
Devamını Oku

5 Farmakolojik ejakülasyon rat modelinde, hipertiroidizmi etkinlik yolağının periferal sinir transeksiyonu yöntemi ile irdelenmesi


Devamını okuyun.

Devamını Oku

6 Hiperlipidemik ortamda PPAR? Aktivasyonunun endotel fonksionu üzerindeki etkileri

Devamını okuyun.                                                                                  

Devamını Oku

7 Prematür ejakülasyon kliniğinde bir risk faktörü olarak hipertiroidizm

Devamını okuyun.

Devamını Oku

8 Hemodiyaliz Hastalarında Erektil Disfonksiyonda Kan Asimetrik Dimetilarginin (ADMA) Düzeyinin İlişkisi

Devamını okuyun.
Devamını Oku

9 Sıçanlarda hiperkolesterolemiye bağlı oluşan geçici endoteliyal dısfonksiyonun neden olduğu erektil disfonksiyonun değerlendirilmesi

Sıçanlarda hiperkolesterolemiye bağlı oluşan geçici endoteliyal dısfonksiyonun neden olduğu erektil disfonksiyonun değerlendirilmesi

Devamını Oku

10 Deneysel Olarak Mesane Boynu Darlığı Oluşturulan Tavşanlarda Hypericin ve RHO-Kinaz İnhibitörü Y-27632 varlığında ?1 adrenerjik reseptör antagonisti doksazosinin...

 

10 Deneysel Olarak Mesane Boynu  Darlığı Oluşturulan Tavşanlarda Hypericin ve RHO-Kinaz İnhibitörü Y-27632 varlığında ?1 adrenerjik reseptör antagonisti doksazosinin korpus kavernosum düz kasi üzerine etkileri

Devamını Oku

11 Deneysel olarak oluşturulan geçici endoteliyal disfonksiyona bağlı erektil disfonksiyonunun değerlendirilmesi

Devamını okuyun.
Devamını Oku
Prof. Dr Ömer Demir Üroloji Uzmanı İzmir
© Copyright 2019 | Prof. Dr Ömer Demir Üroloji Uzmanı İzmir